Pažeidimų valdymas

BDAR įpareigoja visas organizacijas pranešti apie tam tikrus asmens duomenų apsaugos pažeidimus atsakingoms institucijoms. Tai turi būti atlikta per 72 val. nuo pažeidimo pastebėjimo, jei įmanoma sužinoti datą. Siekiant šį reikalavimą įvykdyti, būtina turėti iš anksto paruoštą planą kaip duomenų pažeidimas bus atpažįstamas, pranešamas ir tiriamas.

„Briox“ turi paruošusi pažeidimų valdymo planą, kuriame aiškiai nurodytas informacijos teikimas, veiksmų seka, pareigos bei atsakomybė. Pažeidimų valdymo komanda perima visą būtiną kontrolę, komunikaciją, vertinimą ir reagavimą bei yra atsakingi už tai, kad tokių pažeidimų rizika ateityje sumažėtų.